Segregacja workowa oraz kontenerowa

W poniższym artykule przyjrzymy się dwóm rodzajom segregacji śmieci, mianowicie segregacji workowej oraz kontenerowej. W ten sposób możemy sortować śmieci w gminach. Jeśli chodzi o workową – zbieramy odpady do dostarczonych przez władze gminy worków plastikowych. Tego rodzaju segregacja jest najbardziej powszechna na osiedlach, w których przeważają domki jednorodzinne. Segregacja kontenerowa jest przeznaczona bardziej dla większych mas.

Inaczej mówiąc, w ten sposób zbieramy wszystkie odpady wyprodukowane przez osoby mieszkające w blokach oraz kamienicach. Wzdłuż budynków ustawione są właśnie kontenery. Gdzie mogą w takim razie znajdować się odpady niebezpieczne? Muszą być one składowane w sposób specjalny. Czyli są do tego odpowiednie składowiska bądź pewne zabezpieczone części składowisk komunalnych. Nie możemy takowych odpadów wrzucać ot tak po prostu do worka, gdyż mogą one wyrządzić krzywdę zarówno środowisku, jak i zamieszkującym niedaleko ludziom. Najmniej odpowiedzialne jest spalanie śmieci w kominkach.
Wpis zawdzięczamy: